WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR VALBEVEILIGING?

Gebouweigenaars, werkgevers en werknemers dragen allen hun eigen verantwoordelijkheid.

 BENT U VERANTWOORDELIJK?


Als u ooit op hoogte werkt, werknemers heeft die op hoogte werken of mensen inhuurt om werk op hoogte te verrichten, is het antwoord kort: ja. Werkers, werkgevers en gebouweigenaars hebben allemaal hun eigen plichten en verantwoordelijkheden.

Werkgevers en hun klanten moeten voor een passende valbeveiliging voor werk op hoogte zorgen. Bovendien moeten zij bij een val kunnen aantonen passende maatregelen te hebben getroffen die gericht zijn op een juist gebruik van de valbeveiliging.

WERKGEVERS


Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij ervoor zorgen dat alle werknemers over de vaardigheden en kennis beschikken die nodig zijn voor een correct gebruik van de uitrusting. Dit geldt tevens voor stagiairs, uitzendkrachten en andere werkers die onder toezicht van de werkgever vallen.

XSPlatforms geeft daarvoor speciale trainingen. Wij beschikken over unieke faciliteiten waar professionele trainers gebruikers leren omgaan met valbeveiliging.

WERKNEMERS


Werknemers zijn verplicht valbeveiligingssystemen te gebruiken. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij in bijzondere situaties hun eigen veiligheid kunnen beoordelen. Dit betekent onder andere dat zij hun uitrusting voor gebruik moeten controleren.

Indien zij vaststellen dat een onderdeel niet in goede staat verkeert, mogen zij de uitrusting niet gebruiken. Bij twijfel moeten zij van een situatie melding maken bij hun leidinggevende om te voorkomen dat onder onveilige omstandigheden op hoogte wordt gewerkt.

GEBOUWEIGENAARS


Eigenaars van gebouwen zijn verantwoordelijk voor de valbeveiliging als zij iemand inhuren om werk op hoogte te verrichten. Dit gebeurt vaker dan u misschien denkt. Veelal wordt onderschat hoe vaak schoonmaak-, onderhouds- en reparatiewerk op hoogte wordt uitgevoerd. Als eigenaar van een gebouw bent u verantwoordelijk voor het werk dat aan uw gebouw wordt uitgevoerd.

Wij raden gebouweigenaars daarom aan na te gaan of passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en of werkers de toepasselijke normen voor het gebruik van valbeveiligingsuitrusting in acht nemen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

u ontvangt binnen 1 werkdag antwoord