INNOVATIE IN VALBEVEILIGING

Toonaangevend in veilig werken op hoogte

GRENSVERLEGGEND


XSPlatforms heeft in traditionele valbeveiligingssystemen altijd de uitdaging gezocht om als eerste innovatieve producten in de markt te zetten, die zowel de veiligheidsnormen als de klantverwachtingen overtreffen. Innovatie zien wij in een grotere context: voor ons draait innovatie om wat de klant, de leverancier en de gebruiker nodig hebben.

ONZE INNOVATIES


XSPlatforms ontwikkelt unieke veiligheidsoplossingen die doeltreffend afrekenen met risico’s die lange tijd voor lief zijn genomen. Op deze pagina worden voorbeelden gegeven die voortkomen uit een can-do-mentaliteit en wezenlijke kennis op het gebied van design en engineering.

XSBENDING KIT


De schok waaraan een gebruiker wordt blootgesteld als zijn val wordt gestopt door een leeflijnsysteem, kan ernstig letsel veroorzaken. Traditionele dempingsmechanismen vangen de schok op het lichaam van de gebruiker op door de leeflijn te laten uitrekken. De krachten die bij de val vrijkomen worden daarbij afgewenteld op de punten waar het systeem in de constructie is verankerd.

De bekroonde XSBending kit is een cilindrische component die op de voetplaten van het leeflijnsysteem wordt aangebracht en in de valrichting meebuigt om de schok te absorberen. Zo beschermt de XSBending kit gebruikers en voorkomt deze tegelijkertijd dat het dakoppervlak bij de verankeringspunten van het systeem wordt beschadigd.

Doordat de op het anker overgedragen krachten worden gereduceerd, kan de XSBending kit gebruikt worden om de absorptie van leeflijnsystemen op kwetsbare dakconstructies te vergroten. Dit is bijzonder nuttig in situaties waarin een uitrekkende leeflijn geen optie is vanwege een beperkte valhoogte. XSPlatforms was de eerste die met dit unieke reactiemechanisme kwam.

LINKEDPRO


Vanuit de overtuiging dat het onaanvaardaar is dat gebruikers zich, telkens als zij elkaar passeren, moeten losmaken van de leeflijn, werd LinkedPro ontwikkeld: het eerste leeflijnsysteem met meerdere kabels dat op de markt verscheen.

Het modulaire ontwerp van LinkedPro bestaat uit componenten die in verschillende samenstellingen met elkaar gecombineerd kunnen worden, waardoor meerdere gebruikers tegelijk in uiteenlopende situaties kunnen werken. LinkedPro-systemen kunnen worden toegepast op daken, muren of boven het lichaam.

XSPlatforms erkende als eerste fabrikant het gevaar dat ontstaat als gebruikers zich in een onveilige zone van de leeflijn losmaken. Als antwoord hierop werd een oplossing bedacht die meerdere gebruikers tegelijkertijd absolute veiligheid biedt.

ANKERPUNTINSTALLATIE


Jaren geleden introduceerde XSPlatforms een nieuwe vinding die zijn tijd ver vooruit was: ankerpunten die van bovenaf op het isolatiemateriaal konden worden geïnstalleerd.

De heruitvinding van het ankerpunt heeft ons binnen de sector een plaats in de voorhoede opgeleverd. Nooit eerder kon een veilig ankerpunt worden geïnstalleerd met slechts één doorboring van het dak.

XSSLIDER PRO


Een slider is bedoeld om persoonlijke beschermingsmiddelen veilig aan de leeflijn te bevestigen en volgt de gebruiker terwijl hij zich langs het leeflijntraject verplaatst. Alle sliders van XSPlatforms zijn zodanig ontworpen dat zij soepel door de bochten en langs de hoeken van de leeflijn lopen.

Hoe veilig met een leeflijnsysteem kan worden gewerkt, hangt sterk af van de kennis die een gebruiker bezit. Een standaard leeflijnoplossing kan geen veiligheid bieden als het systeem verkeerd wordt gebruikt, omdat de sliders op elk gewenst punt kunnen worden losgemaakt.

De unieke XSSlider Pro kan alleen in een veilige zone van de leeflijn worden losgemaakt, dankzij het XSPoint-toegangssysteem. Zo hangt de veiligheid die een leeflijnoplossing biedt minder af van het juiste gebruik ervan.

ODIN: LEEFLIJN-CALCULATIETOOL  


Met de ODIN leeflijn-calculatietool zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van een leeflijnsysteem, niet langer afhankelijk van handmatige berekeningen van hun leverancier van valbeveiligingsproducten. Leveranciers gebruiken ODIN nu om te controleren of hun configuratie van een XSPlatforms-leeflijn veilig is en voldoet aan de toepasselijke normen.

ODIN berekent de prestatie van een bepaalde leeflijnconfiguratie op basis van de testgegevens die XSPlatforms heeft verzameld. XSPlatforms heeft als enige fabrikant de berekening van zijn leeflijnoplossingen geautomatiseerd. Zo kunnen wij altijd de veiligheid van de gebruiker waarborgen.

De partners van XSPlatforms worden getraind in het gebruik van ODIN om een leeflijnconfiguratie te berekenen. Zij zullen altijd een ODIN-berekening aan hun offertes toevoegen. Klanten kunnen ODIN-rapporten ook altijd gebruiken als bewijs dat een leeflijnsysteem op hun gebouw goed presteert als zij voor een valongeluk verantwoordelijk worden gehouden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

U ontvangt binnen 1 werkdag antwoord van ons