VALBEVEILIGING HIËRARCHIE IN STERREN UITGEDRUKT

Welke oplossing is het meest geschikt voor uw werksituatie op hoogte?

Ook de valbeveiliging hiërarchie kan met de innovatieve producten van XSPlatforms worden weerlegd. Zo zijn onze diverse valbeveiliging systemen mogelijk op welk dak dan ook. Al deze systemen variëren in het soort gebruik, kennisvaardigheid en hoeveelheid gebruikers. Volgens XSPlatforms moet de keuze voor een passende valbeveiliging oplossing zo simpel mogelijk zijn. Helaas ontkomt men er niet aan dat sommige systemen bepaalde kennis behoeft alvorens het te gebruiken.

VALBEVEILIGING HIËRARCHIE
DE GRADATIE VAN DAKVEILIGHEID

Voor werksituaties op hoogte hangt de juiste oplossing af van de gewenste risicobeperking. Weet u wat er zich op het dak bevindt? Dan bent u, met behulp van het Sterrensysteem voor Valbeveiliging, in staat een beeld te krijgen wat u denkt nodig te hebben.

In het Sterrensysteem wordt de valbeveiliging hiërarchie onderverdeeld van een gradatie van Veiligheidssterren. Hoe meer sterren het systeem heeft, des te veiliger de oplossing is en des te groter het gebruiksgemak. Dat laatste houdt in dat er dus minder kennis nodig is voor het gebruik.

Daarnaast zijn er nog additionele systemen die in combinatie met de systemen binnen de valbeveiliging hiërarchie een dak nog veiliger maken. Denk bijvoorbeeld aan het afbakenen of afschermen van lichtkoepels, zelfsluitende toegangspoorten en opstapbordessen.

Hieronder schrijven we het Sterrensysteem uit aan de hand van de XSPlatforms valbeveiliging systemen.

HEKWERKEN GEPLAATST LANGS DE DAKRAND ★★★★★

Hekwerken staan bovenaan als het komt op veilig werken op hoogte en vergt geen gebruikerskennis of training. Het hele dak is namelijk tot een veilige zone gevormd. Door een hekwerk te plaatsen kan iedereen het dakoppervlak veilig betreden zonder PBM te hoeven gebruiken. XSPlatforms levert de meest optimale veiligheid in de vorm van stalen hekwerken: de Kee Guard.

 • Vrijwel geschikt voor elk plat dak
 • Afhankelijk van het daktype kan deze vrij opgelegd of gemonteerd zijn.
 • Maakt van het hele dak een veilige zone
 • Minimale gebruikerskennis vereist
 • Te gebruiken voor eenieder die het dak betreedt
 • Hier is geen PBM noodzakelijk
Valbeveiliging hiërarchie

RAILSYSTEEM OF HORIZONTALE LEEFLIJN LANGS DE DAKRAND ★★★★

Deze zogenoemde meeloop systemen hebben het grote voordeel dat u meer bewegingsvrijheid geniet. Een reeks ankerpunten zijn aan elkaar verbonden met een staalkabel of rail balk waar de meeloper, ook wel slider of runner genoemd, aan geleidt. Door middel van de juiste PBM wordt de gebruiker hieraan vastgekoppeld. Bij dit sterrentype wordt het systeem langs de dakrand opgebouwd. De afstand tussen de rail of leeflijn is van de dakrand vrijwel overal gelijk.

Dit valbeveiliging type kent twee systemen namelijk de XSRail en de XSLinked en LinkedPro leeflijnsystemen.

XSRail systeem

 • Installatie kan geschikt gemaakt worden voor Rope Access werkzaamheden.
 • Alleen geschikt voor betonnen daken
 • Voor maximaal 6 gebruikers per systeem
 • Enige gebruikskennis vereist
 • Railankerpunten mogen maximaal 6 meters

Horizontale leeflijnsystemen

 • Geschikt voor vrijwel elk type dak
 • Voor maximaal 3 gebruikers per leeflijn
 • Enige gebruikskennis vereist
 • Afstanden tussen de leeflijnankerpunten kunnen variëren tot 15 m
 • Enkele (XSLinked), dubbele of driedubbele leeflijnsystemen beschikbaar (LinkedPro)
 • Gebruikers kunnen elkaar passeren zonder te ontkoppelen (LinkedPro).

HORIZONTALE LEEFLIJN + ANTI-PENDULE ANKERPUNTEN ★★★

Deze combinatie is opgebouwd uit een centraal opgespannen leeflijn en op de hoeken van het dak ankers om een slingereffect te voorkomen. Het geheel resulteert in een kleinere veilige zone, het vraagt meer gebruikerskennis en biedt minder bewegingsvrijheid.

 • Geschikt voor vrijwel elk type dak tot 16 m breed
 • Gevorderde gebruikerskennis en training vereist
 • De afstand tussen de leeflijn en de dakrand is overal gelijk
 • De vanglijn moet daarom bij de anti-pendule ankerpunten worden afgesteld.

VRIJSTAANDE ANKERPUNTEN EN ANTI-PENDULE ANKERPUNTEN ★★

Deze combinatie bestaat uit ankerpunten die maximaal 6 meter uit elkaar liggen. Op de dak hoeken worden anti pendule ankerpunten aangebracht om het slingereffect te voorkomen. De bewegingsvrijheid is erg beperkt en vraagt om een hoge mate van gebruikerskennis. Het is een tijdrovend systeem omdat men het aanhaakpunt steeds moet verleggen. Een kans op menselijke fouten is daarom aanzienlijk aanwezig. Dit sterrensysteem maakt sommige zones zelfs onbereikbaar.

 • Geschikt voor vrijwel elk type dak
 • Gevoelig voor menselijke fouten
 • Hoge mate van gebruikerskennis vereist
 • Te gebruiken door één gebruiker per ankerpunt
 • Ankerpunten liggen 6 meter van elkaar
 • De lengte van de vanglijn moet handmatig worden afgesteld
 • Gevoelig voor menselijke fouten
 • Beperkte veilige zone en soms onbereikbare delen van het dak

TIJDELIJKE LEEFLIJN + ANTI-PENDULE ANKERPUNTEN

Een combinatie van een tijdelijke leeflijn dat wordt opgespannen tussen twee ankerpunten in het midden van het dak. Op de hoeken zijn anti-pendule ankerpunten aangebracht om het slingereffect te voorkomen. Net als het 2 sterrensysteem is er een beperkte bewegingsvrijheid al is dat met de tijdelijke leeflijn meer aanwezig. De gebruiker dient wel over een hogere mate van kennis te beschikken om de tijdelijke leeflijn goed te kunnen installeren en te gebruiken.

 • Vrijwel geschikt voor elk plat dak
 • Te gebruiken door één gebruiker per ankerpunt
 • Zéér hoge mate van gebruikerskennis vereist
 • De leeflijnankers mogen maximaal 18,5 m van elkaar staan
 • De vanglijnlengte moet handmatig worden afgesteld
 • Beperkt toepasbaar

PROJECTEN VAN XSPLATFORMS PARTNERS

WORDT OOK ONZE GECERTIFICEERDE PARTNER

Er zijn meer dan 200 bedrijven wereldwijd die onze valbeveiligingssystemen op de markt bieden. XSPlatforms zien ze niet als wederverkopers – we zien ze als partners. Dankzij het uitgebreide ondersteuningsaanbod via het Partner Support Programma kunnen onze partners valgebeveiliging opdrachten binnenhalen, waar ook ter wereld!

BLOGS & ARTIKELEN DOOR XSPLATFORMS

permanente valbeveiliging

Permanente valbeveiliging

Permanente valbeveiliging – een overzicht Met permanente valbeveiliging bedoelen we structurele en langdurige veiligheidsmaatregelen die permanent zijn geïnstalleerd om vallen van hoogte te voorkomen, zoals bijvoorbeeld op daken. Deze veiligheidsmaatregelen…

Valbeveiliging en wetgeving – een overzicht

Valbeveiliging en wetgeving – een overzicht In Nederland is valbeveiliging een cruciaal aspect van veilig werken op hoogte, hoewel de wetgeving niet expliciet deze maatregelen voorschrijft. Desalniettemin is veilig werken…
fall protection models

Dakveiligheidshekwerk toevoegen aan uw 3D- of BIM-model

Veiligheidsvoorzieningen toevoegen aan een 3D- of BIM-model van een bouwproject is niets nieuws. We doen het de hele tijd: denk aan nooduitgangen, brandblussers en sprinklerinstallaties. Dakveiligheid, zoals een hekwerk 3D-object,…
0
Kantoren wereldwijd
0
Partners wereldwijd
99
Trackrecord bij ongevallen
0
ISO gecertificeerd