MEEST GESTELDE VRAGEN

Alle antwoorden op de meest gestelde vragen over permanente valbeveiliging, PBM, de wetgeving per land en algemene valbeveiligingsvraagstukken.

VALBEVEILIGING ALGEMEEN

Welk systeem u het beste kunt gebruiken hangt af van de situatie. Veel valbeveiligingsoplossingen zijn in meerdere situaties te gebruiken. Raadpleeg altijd een valbeveiligingsexpert om uw situatie te bekijken en advies uit te brengen over valbeveiliging.

XSPlatforms heeft experts beschikbaar in heel Nederland, dus als u advies nodig heeft omtrent valbeveiliging, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ja, het is verplicht om trainingen te hebben gehad voor het gebruik van leeflijnen, ankerpunten en benodigde Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). XSPlatforms biedt diverse trainingen over het gebruik van valbeveiliging en bijbehorende PBM. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

  • Ten eerste, zorg dat u een reddingsplan klaar heeft liggen voor het geval dat er een val plaatsvindt. Wanneer een val heeft plaatsgevonden, zorg dat het systeem gecontroleerd wordt door een gecertificeerd persoon en gerepareerd waar nodig. Pas na goedkeuring kan het valbeveiligingssysteem weer in gebruik worden genomen.

Wij adviseren om uw valbeveiligingssystemen regelmatig te laten controleren om zo de veiligheid en functionaliteit van het systeem te garanderen. In veel landen is het ook verplicht om uw systemen jaarlijks te laten inspecteren en keuren.

De valbeveiligingsexperts van XSPlatforms zijn getraind en gecertificeerd om valbeveiligingssystemen te inspecteren en certificeren. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over service en onderhoud.

Een beleid omtrent daktoegang helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving voor diegenen die op hoogte werken. Het is een beleid dat werknemers laat nadenken over de vastgestelde regels om zo het risico op ongelukken te verminderen.

Voor meer informatie over een beleid omtrent daktoegang en de te downloaden checklist, raadpleeg dit artikel (Engels).

Horizontaal leeflijn systeem

PERMANENTE VALBEVEILIGING

Permanente valbeveiliging is permanent vastgemaakt aan het gebouw en direct klaar voor gebruik. Het wordt geïnstalleerd als er regelmatig werk op hoogte plaats moet vinden. Tijdelijke valbeveiliging zijn systemen die worden ingezet wanneer werk op hoogte moet gebeuren. Na gebruik wordt het systeem weer verwijderd.

Het grootste verschil is dat een valstopsysteem is ontworpen om een val te stoppen. Een positioneringsysteem voorkomt dat een werknemer in een gevaarlijke situatie terecht komt, ook wel gebiedsbegrenzing genoemd. Voor beide systemen zijn specifieke PBM vereist.

Lees dit blogartikel (Engels) voor meer informatie over valstopsystemen en positioneringssystemen.

Bijna alle daken kunnen voorzien worden van een valbeveiligingssysteem. In het geval van een horizontale leeflijnen, bieden wij speciale voetplaten die zelfs bevestigd kunnen worden op felsdaken.

Wanneer er geen hekwerk is geïnstalleerd, wordt aangeraden om gebruik te maken van een leeflijnsysteem dat is bevestigd aan de muur of het plafond. De precieze opstelling van het systeem hangt af van de situatie en de eisen waaraan het moet voldoen.

Alleen wanneer deze is uitgerust met een speciale functie die het gebruik van abseilen (rope access) toelaat. De RAP-globe van XSPlatforms is zo’n ankerpunt.

Let op: het gebruik van een abseilsysteem is alleen toegestaan voor personen die een IRATA certificering hebben.

Allereerst moet worden bepaald of het daadwerkelijk gaat om een hellend dak. Dat is een dak met een hellingshoek van 15 graden of meer. De veiligheidsmaatregelen voor een dak met een helling tot 15 graden zijn namelijk hetzelfde als die van een plat dak. Voor een steil dak gelden andere maatregelen.

Voor meer informatie over valbeveiliging op een hellend dak, neem contact met ons op.

Bij XSPlatforms hebben we 3D modellen beschikbaar van al onze valbeveiligingssystemen. Deze kunnen geïntegreerd worden in het 3D model van een gebouw tijdens de ontwerpfase. De modellen zijn gebouwd met AutoDesk Revit en kunnen hier worden gedownload.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

Over het algemeen is het ABC van valbeveiliging nodig: Anchorage (bijvoorbeeld permanent of tijdelijk ankerpunt), Body Support (bijv. veiligheidsharnas) en Connecting device (bijv. karabijnhaak). Welke specifieke producten nodig zijn, hangt af van het type systeem dat gebruikt wordt: een valstopsysteem vereist andere PBM dan een systeem voor gebiedsbegrenzing (positionering).

Als u niet weet welke PBM het beste gebruikt kan worden in uw situatie, neem dan contact op met één van onze valbeveiligingsexperts.

Allereerst, controleer de PBM op beschadigingen vóór elk gebruik. Daarnaast zijn jaarlijkse controles en certificering verplicht. Zorg ervoor dat PBM schoon en droog is voordat je het opslaat op een koele, donkere plaats.

Niet voordat alle PBM gecontroleerd en opnieuw gecertificeerd zijn door een gespecialiseerd persoon of bedrijf. Maak altijd melding als een PBM een val heeft doorstaan. Hergebruik is pas toegestaan als het daarvoor is vrijgegeven.

Lees voor meer informatie dit blog over een wanneer een veiligheidsharnas vervangen dient te worden.

Er zijn verschillende typen vanglijnen en elke vanglijn heeft zijn eigen doel en kenmerken. Over het algemeen zijn valstop-vanglijnen uitgerust met een persoonlijke valdemper. Hierdoor wordt de kracht die vrijkomt tijdens een val gereduceerd. Een ander type vanglijn is die speciaal voor positioneringssystemen worden gebruikt. Deze kunnen, waar nodig, aangepast worden in lengte.

Bovendien zijn er gevorkte vanglijnen. Deze kunnen gebruikt worden voor het assembleren van steigers of in combinatie met automatische valstopapparaten. Gesplitste vanglijnen zijn altijd bevestigd, zelfs in het geval dat de gebruiker van ankerpunt moet wisselen.

Een veiligheidsharnas moet altijd vervangen worden als het een val heeft doorstaan, maar ook wanneer het harnas beschadigd is, moet het harnas gecontroleerd worden door een getraind persoon. Dit om te bepalen of het harnas opnieuw in gebruik genomen kan worden of niet.

Lees ons blog voor meer informatie over het vervangen van een harnas.

Verschillende veiligheidshaken zijn beschikbaar voor verschillende doeleinden.

Karabijnhaken worden het vaakst gebruikt als veiligheidshaak. Deze komen dan ook in verschillende varianten: een met een dubbel veiligheidsmechanisme, driedubbel veiligheidsmechanisme en in aluminium of staal. Daarnaast worden steigerhaken regelmatig gebruikt om valbeveiligingssystemen te koppelen aan systemen of objecten.

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare XSPlatforms veiligheidshaken.

Speciale PBM zijn nodig om rope access werkzaamheden uit te voeren. Allereest, het systeem zelf moet geschikt zijn voor rope access arbeid. Een RAP-globe of speciaal railsysteem moet beschikbaar zijn.

Voor wat betreft PBM, een speciaal harnas met een D-ring op de borst of buik is benodigd. Ook zijn een kernmantel vanglijn, touwklemmen, stijg- en daalbeugels benodigd.

LET OP: voor veel abseil/rope access werkzaamheden is een speciale IRATA training vereist!

Tijdelijke ankerpunten zijn beschikbaar voor het geval er geen permanent systeem aanwezig is. Deze komen in verschillende soorten, zoals bijvoorbeeld stroppen en kozijnankers. Welk type anker gebruikt moet worden hangt af van de situatie.

Ja, speciale evacuatie en reddingsmiddelen zijn beschikbaar. XSPlatforms biedt verschillende soorten uitrustingen die geschikt zijn voor reddingsdoeleinden (ook voor werkzaamheden of evacuatie in of uit beperkte ruimtes). Klik hier voor het assortiment (let op: Engelse pagina).

Het is verplicht om een training te volgen voor het gebruik van bepaalde valbeveiligingssystemen en PBM. XSPlatforms maakt het mogelijk om deze trainingen te volgen. Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden in uw regio.

WETGEVING

In Nederland is bij werk op een bepaalde hoogte valbeveiliging verplicht. Die hoogte is vastgesteld op 2,5 meter of hoger boven de grond of het een object/verdieping liggende onder het werkgebied.

De Arbowet omschrijft dat de werkgever en/of opdrachtgever te allen tijde moet zorgen voor een veilige arbeidsomgeving. Aan de andere kant zijn pandeigenaren verantwoordelijk voor het veilig bouwen/onderhouden van een gebouw volgens het Bouwbesluit van 2012.

Bij onderhoud van een pand moet de werkgever dus zorgen voor valbeveiliging. Is de pandeigenaar tevens de werkgever, dan is deze verantwoordelijk. Indien een derde partij wordt ingeschakeld, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de derde partij. Volgens de algemene zorgplicht dient de pandeigenaar er dan wel op toe te zien dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

NEEM CONTACT OP

We nemen contact op binnen 1 werkdag