ONZE HEKWERKEN

Gebruikers beschermen in elke situatie

WAAROM KIEZEN VOOR EEN HEKWERKSYSTEEM?


Hekwerken worden in wezen neergezet om mensen bij bepaalde plaatsen weg te houden. Bij het gebruik als valbeveiliging gebeurt eigenlijk hetzelfde. Een hekwerksysteem moet voorkomen dat mensen die op hoogte werken of lopen, op een plaats kunnen komen waar valgevaar bestaat. Daarmee wordt het risico dat iemand van een dak valt ondervangen.

WAARVOOR ZIJN HEKWERKEN GESCHIKT?


  • Voor platte daken of daken met een helling van maximaal 10 graden (als tijdelijk hekwerksysteem).
  • Voor (industriële) gebouwen met installaties op het dak (airco-installaties, schoorstenen, lichtkoepels, enz.).
  • Voor gebouwbeheerders en/of eigenaren die een veilig toegankelijk dak willen creëren voor werkers.
  • Als eenmalige investering voor eigenaren van gebouwen en/of projectontwikkelaars.
  • Hekwerken kunnen ook gebruikt worden om een veilig (dak) toegangspunt te creëren, bijvoorbeeld in combinatie met een kooiladder. Op grond van lokale wet- en regelgeving kan de installatie van hekwerken vereist zijn om gebruikers veilig naar de toegang tot het dakoppervlak te leiden.

WAAROM ZOU U VOOR HEKWERK KIEZEN ALS VALBEVEILIGING?


De belangrijkste reden om voor een hekwerksysteem te kiezen, is dat het een collectieve oplossing vormt. Een langs de randen van een (dak)oppervlak geïnstalleerd hekwerk beschermt immers alle mensen die zich op dat oppervlak bevinden. Bovendien is er geen specifieke training of gebruikerskennis benodigd om het te kunnen gebruiken.

Door een hekwerksysteem langs de gehele rand van een oppervlak aan te brengen, kan het gehele oppervlak worden aangemerkt als een zogenaamde ‘veilige zone’. Dit betekent dat alle gebruikers zich binnen het hekwerk vrij kunnen bewegen en zonder enige vorm van persoonlijke valbeveiliging hun werk kunnen doen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

U ontvangt binnen 1 werkdag antwoord van ons