HOE EEN REDDINGSPLAN BIJ VALBEVEILIGING OP TE STELLEN

Model

Bij het opstellen van een valbeveiligingsplan kan worden uitgegaan van twee situaties;

 • Een waarin valbeveiligingsoplossingen al geïnstalleerd zijn op de werkplek.
 • Een waarin geen en tijdelijke oplossingen worden gebruikt.

Beide situaties vragen om een andere benadering. Indien op de werkplek valbeveiligingsoplossingen zijn geïnstalleerd, moet het reddingsplan worden afgestemd op de bestaande situatie. Het kan praktischer zijn als geen valbeveiligingsoplossingen aanwezig zijn. In dat geval kan in plaats van voor een valstopsysteem te kiezen, gekeken worden naar de mogelijkheid van veiligheidssystemen of een collectieve beveiliging om het valgevaar te minimaliseren.

Set up a fall protection rescue plan

Wat moet in een reddingsplan bij valbeveiliging staan?


Eerste beoordeling

Alvorens het reddingsplan te maken, moet u zichzelf tijdens een bezoek aan de locatie het volgende afvragen.;

1. Wie gaat de reddingsactie uitvoeren?

 • Denk na over interne (getrainde bedrijfshulpverleners) en externe mogelijkheden.
 • Bespreek de mogelijkheden met lokale reddingsorganisaties.

2. Op welke plaatsen kunnen reddingsacties nodig zijn?

 • Maak een risicobeoordeling of onderzoek het valgevaar om vast te stellen op welke plaatsen een reddingsactie nodig zou kunnen zijn.

3. Welke uitrusting is nodig?

 • Welke typen valstopsystemen worden gebruikt?
 • Welke uitrusting kan nodig zijn om een gevallen werker te redden?

4. Hoe moet hier een reddingsactie worden uitgevoerd?

 • Welke methoden moeten gebruikt worden om een slachtoffer van een val veilig naar de grond te krijgen?

Als u alle vragen kunt beantwoorden , is het voorwerk klaar en kunnen de reddingsprocedures voor het reddingsplan op papier worden gezet.

Reddingsprocedures
Als alle onderzoeken en risicobeoordelingen en het andere voorwerk is afgerond, moeten voor elk valbeveiligingssysteem reddingsprocedures worden opgesteld.

In het reddingsplan moeten de volgende punten zijn opgenomen:;

 • Type(n) reddingssystemen
 • Plaatsen van reddingsankers en -materialen
 • Bevestiging aan de harnassen van werkers
 • Typen en aantallen uitrustingen
 • Training
 • Handelingen voor een succesvolle redding

Deze informatie moet aan de betrokken werkers worden overgedragen om hen voor te bereiden op een eventueel uit te voeren reddingsactie. Reddingsprocedures moeten bekeken worden alvorens een systeem in gebruik te nemen.

Evaluatie
Indien zich onverhoopt een ongeval voordoet en er een reddingsactie is uitgevoerd, moet naderhand bovendien een evaluatie plaatsvinden. Een reddingsplan is geen statisch document. Het moet worden aangepast aan de actuele situatie en de nieuwste normen. Vragen die bij elke evaluatie beantwoord moeten worden, zijn:;

 • Wat had de val kunnen voorkomen?
 • Welke onderdelen van de reddingsactie zouden kunnen worden verbeterd?
 • Werkte het reddingsplan bij valbeveiliging naar behoren of waren er zaken die verbetering behoeven?

Wenst u meer informatie over een valbeveiligings- of reddingsplan, neem dan alstublieft contact met ons op!!

NEEM CONTACT MET ONS OP

u ontvangt binnen 1 werkdag antwoord