REDDINGSPLAN BIJ VALBEVEILIGING

Normen en voorschriften

Wat leren normen en voorschriften ons over een reddingsplan bij valbeveiliging? Hiervoor zijn we uitgegaan van OSHA en ANSI;

OSHA

OSHA-norm 1926.502 (d) (20) bepaalt het volgende:
“De werkgever dient voor een snelle redding van werknemers te zorgen in geval van een val of zal ervoor zorg dragen dat werknemers in staat zijn zichzelf te redden.”

Helaas wordt nergens een beschrijving gegeven van het begrip ‘snelle redding’ en wordt geen maximum tijdsduur vastgesteld. Vanwege het ontbreken van een exact tijdsbestek kunnen organisaties hier niet zomaar aan worden gehouden. Indien echter na een ongeluk nalatigheid kan worden aangetoond, kan hier wel naar worden verwezen.

OSHA Reddingsplan


OSHA verlangt van werkgevers ook dat zij een speciaal voor de werkplek geschreven reddingsplan verstrekken. Dit reddingsplan moet drie zaken omvatten:;

  • Stapsgewijze procedures voor zelfredding
  • Ondersteunde reddingsprocedures
  • Evacuatie van meerdere personen

In alle drie scenario’s is een beschrijving vereist van de reddingsuitrusting die gebruikt moet worden, de plaats waar de uitrusting wordt bewaard en hoe deze uitrusting moet worden gebruikt en geïnspecteerd. Ook de inspectie van reddingsuitrusting is een belangrijk punt om rekening mee te houden.

ANSI

De ANSI Z3590-normen gaan gedetailleerder op reddingswerk in dan de OSHA-normen. Ook ANSI Z359.2 heeft het over een snelle redding en streeft in ieder geval naar mondeling contact met het gevallen slachtoffer binnen zes minuten. De normen verlangen eveneens schriftelijke reddingsprocedures voor alle actieve valbeveiligingssystemen, alsmede gedetailleerde beschrijvingen van de procedures voor het oproepen van reddingsdiensten.

Meer informatie van ANSI over specifieke reddingsuitrusting en -systemen is te vinden inin ANSI Z359.4.

Consistente training
Naast datgene wat we uit normen en voorschriften leren, is een goede training absoluut noodzakelijk! Zodra een redding realiteit wordt, moeten werkers weten hoe zij reddingsuitrusting moeten gebruiken en hoe zij het reddingsprotocol in werking moeten zetten.

ANSI specifications

NEEM CONTACT MET ONS OP

u ontvangt binnen 1 werkdag antwoord