REDDINGSPLAN BIJ VALBEVEILIGING

Een reddingsplan bij valbeveiliging bevat procedures voor het redden van werkers na een valongeluk. Waar een basisplan of -richtsnoer voor valbeveiliging het veilig werken op hoogte regelt om valongelukken te voorkomen, is een reddingsplan bij valbeveiliging erop gericht werkers na een val te redden.

Op deze pagina delen we een aantal praktische tips en richtsnoeren voor het opstellen van een efficiënt en veilig reddingsplan bij valbeveiliging.

Vergelijking van een reddingsplan en een valbeveiligingsplan/-richtsnoer/guide


Zoals gezegd wordt in een basisplan of -richtsnoer voor valbeveiliging alleen het veilig werken op hoogte geregeld om valongelukken te voorkomen. Een reddingsplan bij valbeveiliging is iets heel anders. Dit plan vormt een richtsnoer voor het redden van werkers die gevallen zijn.

Een reddingsplan bij valbeveiliging beschrijft de procedures die gevolgd moeten worden bij het redden van een slachtoffer van een valongeluk.

Wat voegt een reddingsplan toe?


Op het moment dat een valstopsysteem voorkomen heeft dat een gebruiker bij een val ernstig gewond is geraakt of erger, zullen de andere werkers in eerste instantie opgelucht zijn dat hun collega veilig is.

De volgende stap is dat de gevallen werker veilig en snel naar de grond moet worden gebracht. Er zal na de val enige paniek heersen en richtsnoeren helpen dan om efficiënt bepaalde stappen te doorlopen om de redding uit te voeren.

Hulpdiensten beschikken niet altijd over de juiste uitrusting om iemand te redden die in de lucht in zijn harnas hangt. Een reddingsplan bij valbeveiliging kan in zulke gevallen sturing geven aan wat nodig is om iemand te redden.

Wilt u meer weten over de normen en voorschriften  voor een reddingsplan bij valbeveiliging? Lees dit artikel over OSHA en ANSI.

4 goede redenen voor een reddingsplan

1. Voorbereiding

Een val voorkomen is het allerbelangrijkst. Daarom worden voor het werken op hoogte valbeveiligingsvoorschriften opgesteld.

Wanneer het valbeveiligingssysteem een val heeft gestopt, moet een reddingsplan in werking treden om de gevallen werker te ondersteunen en te helpen en hem zo snel mogelijk veilig naar de grond te brengen.

2. Werkers kunnen onwel zijn geworden voor hun val

Behalve voor werkers die van hoogte zijn gevallen, is ook een reddingsplan nodig voor werkers die tijdens het werk onwel zijn geworden of in elkaar zijn gezakt. Dit kan bijvoorbeeld op het dak gebeuren. Weten hoe iemand naar de ambulance op de grond kan worden getransporteerd, kan levens redden.

3. Er kan een harness suspension trauma optreden

Als een werker in zijn harnas boven de grond bungelt, moet hij snel gered worden. Anders kan een harness suspension trauma (HST) optreden. HST treedt op als iemand in het harnas hangt en lange tijd niet kan bewegen

Er moet in dat geval snel gereageerd worden en een redding worden uitgevoerd, omdat de beenbanden de bloedcirculatie kunnen belemmeren, waardoor bloed terugstroomt naar de hersenen en de vitale organen. Dit kan de werker uiteindelijk fataal worden.

Lees voor meer informatie over het harness suspension trauma de blog over hoe HST te voorkomen na een gestopte val (let op: Engels blog).

4. Elke seconde telt

Bij een ongeluk telt elke seconde. Vooraf opgestelde richtsnoeren zijn absoluut noodzakelijk om de juiste handelingen snel en zonder tijdsverlies te kunnen verrichten.

Zoals gezegd beschikken hulpdiensten niet altijd over de benodigde ervaring of uitrusting, wat tot vertragingen kan leiden.

The effects of Harness Suspension Trauma

NEEM CONTACT MET ONS OP

u ontvangt binnen 1 werkdag antwoord