HET VALBEVEILIGINGSPLAN

Voor plaatsen waar werkers niet beschermd worden door permanente hekwerken en er valgevaar bestaat, is een valbeveiligingsplan vereist. Overheidsvoorschriften (bijvoorbeeld OSHA en ANSI) vereisen dat (schriftelijke) valbeveiligingsplannen beschikbaar moeten zijn voor alle werkers. Zij moeten deze plannen kunnen inzien alvorens zij de werkplek betreden waarvoor valbeveiliging is vereist.

Elke werker waarop het valbeveiligingsplan van toepassing is, moet training krijgen en het valbeveiligingsplan voor de betreffende werkplek kunnen inzien.

The effects of Harness Suspension Trauma

Reddingsplan bij valbeveiliging


Vallen van hoogte behoren nog altijd tot een van de meest voorkomende ongevallen op de werkplek. Het gebruik van valbeveiligingsuitrusting vormt slechts één deel van de bescherming van werkers op hoogte. Het andere deel bestaat in het redden van werkers om hen zo snel mogelijk veilig op de grond te krijgen en extra letsel ten gevolge van hangen in het harnas te voorkomen. Een en ander moet in het reddingsplan zijn vastgelegd.

Hoewel een valbeveiligingsplan algemeen bekend zou moeten zijn bij gebouweigenaars en werkgevers, blijkt het in de praktijk niet altijd duidelijk te zijn hoe in een reddingssituatie moet worden gehandeld. Bij het werken op hoogte bestaan talloze situaties die tot een reddingssituatie kunnen leiden, zoals een uitglijder, een val door een lichtkoepel of andere valongelukken. In het ongelukkige geval dat een werker valt en in zijn harnas blijft hangen, bestaat altijd het risico van een harness suspension trauma. Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben als de werker niet op tijd wordt gered.
Voor noodgevallen moet een reddingsplan aanwezig zijn om extra letsel te voorkomen. Voor meer informatie over reddingsplannen kunt u met ons contact opnemen.

Training op het gebied van valbeveiliging


Wanneer werkers valbeveiligingsuitrusting gebruiken, moeten zij daarin getraind zijn. Dit wordt door de overheid geregeld en kan per land verschillen (bijvoorbeeld OSHA voor de VS). Trainingen moeten zowel een theoretisch als een praktisch deel over valbeveiligingsuitrusting omvatten.

In een valbeveiligingstraining komen normaal het gebruik, het onderhoud en de inspectie van valbeveiligingsuitrusting aan de orde en ook de risico’s van het gebruik hiervan.

Heeft u belangstelling voor een training of wilt u een plaatselijke training laten organiseren? Neem dan contact met ons op, zodat wij u in contact kunnen brengen met een van onze partners.

Voor eigenaars van gebouwen


Voor u als gebouweigenaar is het belangrijk precies te weten over welke documenten mensen moeten kunnen beschikken die aan of op uw gebouw werken. Zoals gezegd rust op u de plicht ervoor te zorgen dat werkers getraind worden en over de juiste documenten kunnen beschikken. Wij adviseren u up-to-date exemplaren van OSHA-, ANSI- en CSA-normen voorhanden te hebben voor inspectie.

NEEM CONTACT MET ONS OP

u ontvangt binnen 1 week antwoord