PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

De term ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’, ook wel PBM genoemd, wordt gebruikt voor de beschermende kleding, helmen, veiligheidsbrillen of andere middelen die de gezondheid en veiligheid van de werker in werkruimtes of openbare ruimtes beschermen.

Voor het werken op hoogte bestaan specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen die de werker tegen een val van hoogte beschermen (ook wel PBM voor valbeveiliging genoemd). Om valongelukken te voorkomen bestaan talloze producten en uitrustingen die het valgevaar kunnen ondervangen.

Als we over PBM voor valbeveiliging spreken, hebben we het over de volgende componenten:

PBM als onderdeel van een valstopsysteem


Persoonlijke beschermingsmiddelen maken deel uit van het valstopsysteem. Dit is een persoonlijk valbeveiligingssysteem dat voorkomt dat de gebruiker tijdens een vrije val met de grond, de constructie of een ander obstakel in botsing komt en de impact op het lichaam van de gebruiker beperkt als de val wordt gestopt.

Behalve door valstopsystemen kunnen werkers tijdens hun werk op het dak beschermd worden door veiligheidssystemen. Meer informatie over valstopsystemen en veiligheidssystemen is te vinden in een van onze blogs. (let op: Engelse blog)

Voorwaarden voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?


Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn belangrijk omdat zij werkers op de werkplek beschermen tegen gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Maar persoonlijke beschermingsmiddelen alleen volstaan niet. Voor een veilige werkplek zijn ook instructies, trainingen en goed toezicht van belang.

Lees meer over inspecties en training op deze pagina.

Wanneer zijn persoonlijke beschermingsmiddelen NIET nodig?


Dit hangt ervan af. Als hekwerken langs de dakrand zijn geplaatst, kan het gehele dak worden aangemerkt als veilige zone. Hekwerken bieden 100% valpreventie en de gebruiker heeft hiervoor geen specifieke kennis nodig. Als het dak met hekwerken is afgeschermd, zijn geen PBM voor valbeveiliging nodig. Lees meer over de mogelijkheden die hekwerken bieden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

u ontvangt binnen 1 werkdag antwoord