Groendaken winnen steeds meer aan populariteit vanwege hun ecologische voordelen en hun vermogen om stedelijke gebieden leefbaarder te maken. Naast het verbeteren van de esthetiek en het bevorderen van biodiversiteit, spelen groendaken een cruciale rol bij het beheren van regenwaterafvoer. Daarnaast vermindert de aanwezigheid van groendaken het stedelijke hitte-eilandeffect en verbetert het de luchtkwaliteit. Echter, het onderhouden van groendaken vereist niet alleen zorg voor de vegetatie, maar ook aandacht voor veiligheid tijdens het onderhoud. Hierbij komt valbeveiliging bij kijken.

Valbeveiliging op groendaken, een noodzakelijk kwaad voor groendak onderhoud

Bij het ontwerpen en onderhouden van groendaken is het van essentieel belang om de veiligheid van de werknemers die deze daken moeten betreden te waarborgen. Valbeveiligingssystemen spelen hierbij een cruciale rol, waardoor het risico op vallen van hoogte wordt geminimaliseerd, waardoor inspecties, onderhoud en andere werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Deze veiligheid is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) welke in Nederland van toepassing is op alle werkplekken, inclusief locaties waar mensen werken op hoogte, zoals groendaken.

Groendak zonder valbeveiliging

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De Arbowet heeft tot doel het bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers en het voorkomen van arbeid gerelateerde gezondheidsproblemen en ongevallen. Voor werkzaamheden op hoogte, zijn er specifieke eisen en voorschriften waaraan werkgevers en werknemers moeten voldoen.

Enkele belangrijke aspecten met betrekking tot arbeidsveiligheid op (groen)daken zijn:

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Werkgevers zijn verplicht om een RI&E uit te voeren waarin de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Dit omvat ook risico’s met betrekking tot werken op hoogte, zoals vallen vanaf het groendak.

Valgevaar: Werkgevers moeten maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld door het installeren van collectieve valbeveiligingssystemen zoals hekwerken, leuningen of valbeveiligingsnetten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): Als valgevaar niet kan worden geëlimineerd, moeten werknemers passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dragen, zoals veiligheidsharnassen, leeflijnen en valstopapparaten. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van deze PBM’s en het waarborgen van correct gebruik.

Instructie en training: Werkgevers moeten werknemers voorzien van adequate instructie en training met betrekking tot veilig werken op hoogte, inclusief het juiste gebruik van valbeveiligingsapparatuur en de procedures voor noodsituaties.

Toezicht en controle: Werkgevers moeten toezicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften en ervoor zorgen dat werknemers veilig werken volgens de geldende procedures.

Het niet naleven van de voorschriften van de Arbowet kan leiden tot juridische en financiële consequenties voor werkgevers, inclusief boetes en aansprakelijkheid voor ongevallen of gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van onveilige werkomstandigheden. Daarom is het van essentieel belang voor werkgevers en werknemers om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden en de geldende regels met betrekking tot arbeidsveiligheid op groendaken.

Valbeveiliging op Groendaken: Waar te beginnen?

Een goede aanpak voor een groendak met valbeveiliging begint al tijdens de ontwerpfase. Ontwerpers en architecten moeten rekening houden met de benodigde veiligheidsmaatregelen en deze integreren in het ontwerp. Het installeren van permanent bevestigde valbeveiligingssystemen biedt de meest betrouwbare bescherming. Verstandig is dus om te onderzoeken wat het beste mogelijk is voor het beoogde dak. Uitgaande dat er nog geen groendak aanwezig is volgt hieronder een logische volgorde die je het beste kunt hanteren. Hieronder is volgt de meest logische volgorde voor het aanleggen van een groendak mét valbeveiliging:

Installeer valbeveiliging vóór het aanbrengen van een groendak:

Risicoanalyse: Een valbeveiligingspecialist voert een grondige risicoanalyse (RI&E) uit om de potentiële gevaren op het toekomstige groendak te identificeren, zoals het risico op vallen vanaf de randen, bij daktoegangsluiken of bij onderhoudsgebieden. Op voorhand weten hoe het groendak gaat worden ingericht is handig om te weten. Op deze manier kun je toekomstige gevaren al vroegtijdig elimineren. Denk hier bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid bij hoge vegetatie.

Ontwerp en planning: Ontwerp een valbeveiligingssysteem dat geschikt is voor een specifieke type groendak en de lay-out van je gebouw. Overweeg naast een veilige daktoegang verschillende opties. Hier valt onder:  dakrandbeveiliging, ankerpunten, leeflijn- en railsystemen of valbeveiligingsnetten, afhankelijk van de behoeften van je dak en de gebruikers. Houdt ook rekening met lichtkoepels, deze kunnen bij een begroeid dak een verborgen doorvalgevaar vormen. HValbeveiliging dient vrijwel altijd direct op de dakconstructie te worden geïnstalleerd. Het is dus handig om het groendak pas in te richten als de potentiëel beoogde valbeveiling is geselecteerd en geïnstalleerd.

Installatie valbeveiliging: Schakel een valbeveiligingspecialist in, bijvoorbeeld één van onze certified partners, voor de installatie van de valbeveiliging. Zij zorgen ervoor dat het systeem correct wordt geïnstalleerd volgens de fabrikant- en veiligheidsvoorschriften. De valbeveiligingspecialist selecteert hierbij de benodigde valbeveiliging PBM.

Na de installatie: 

Training en bewustwording: Zorg voor training en bewustwording bij iedereen die toegang hebben tot het groendak. Personeel moet op de hoogte zijn van de risico’s van werken op hoogte en het juiste gebruik van de valbeveiligingsapparatuur.

Breng het groen aan: van te voren is al bepaald hoe het dak wordt ingedeeld en welk groen er wordt aangelegd.
Kies je bijvoorbeeld voor Sedum-cassettes, dan kun je deze om de valbeveiliging aanbrengen. Zorg er altijd voor dat de valbeveiliging geen hinder ondervindt. Dit zorgt ervoor dat de valbeveiliging goed zal blijven functioneren.

Onderhoud en inspectie: Valbeveiliging op groendaken moeten jaarlijks worden gekeurd. Voer dus regelmatig onderhoud en inspectie uit van zowel het groendak als de valbeveiligingssystemen. Dit zorgt er niet alleen voor dat het optimaal blijft functioneren maar ook dat het blijft voldoen aan de veiligheidsnormen. Laat beschadigde onderdelen altijd vervangen door een valbeveiligingspecialist.

Dak met valbeveiliging Groendak met valbeveiliging Green roofs fall protection

Download de whitepaper ‘Groendaken en dakveiligheid: Essentiële overwegingen voor valbeveiliging

XSPlatforms heeft over dit onderwerp een whitepaper geschreven. Hierin bespreken we valbeveiligingssystemen en de basis van valveiligheid op groendaken.  Download hier de whitepaper en ontvang deze per email.

Meer informatie

Ben je enthousiast over onze valbeveiliging oplossingen en wilt u uw groendak veilig kunnen onderhouden met XSPlatforms valbeveiliging? Neem dan contact met ons op, wij brengen je graag in contact met onze installatie partners.  Ben je groendakdekker en wil je valbeveiliging meenemen in het bestek? Neem dan eveneens contact met ons op via [email protected] of bel ons via +31 (0)183 56 91 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.